0

Hirdetmény nélküli eljárások

Hirdetmény nélküli eljárások esetében az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az eljárást megindító dokumentumokra vonatkozó vizsgálata kizárólag az eljárás jogalapjának megalapozottságára terjed ki.


A támogatást igénylő vagy a kedvezményezett az eljárás megindítására vonatkozó jelentés alapján módosított közbeszerzési dokumentumokat – a jelentésben foglaltakkal egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolásával együtt – a jelentés közlésétől számított 5 munkanapon belül az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére megküldi.

Ha a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a módosított közbeszerzési dokumentumokat vagy részletes írásbeli indokolását nem küldi meg az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére az eljárás megindítására vonatkozó jelentés megküldésétől számított húsz munkanapon belül, akkor az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az ellenőrzését tanúsítvány kibocsátása nélkül – a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett értesítése mellett – lezárja.

Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a módosított közbeszerzési dokumentumok beérkezését követő öt munkanapon belül az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványt állít ki, és erről tájékoztatja a támogatást igénylőt vagy a kedvezményezettet, valamint az irányító hatóságot.

A közbeszerzési-jogi ellenőrzés kezdeményezésével egyidejűleg a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a közbeszerzési eljárást megindíthatja, kivéve, ha gyorsított vagy hirdetmény nélküli eljárás ellenőrzését kezdeményezte.

 • Ha a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett
  a monitoring és információs rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter általi ellenőrzésének kezdeményezésével egyidejűleg megindította a közbeszerzési eljárást, akkor az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány alapján a közbeszerzési dokumentumok módosításáról szóló tájékoztatást – az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványban foglaltakkal egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolásával együtt – az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány közlésétől számított 5 munkanapon belül az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére megküldi.
 • Ha a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett
  a közbeszerzési dokumentumok módosításáról szóló tájékoztatást vagy a részletes írásbeli indokolását nem küldi meg az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány megküldésétől számított húsz munkanapon belül, úgy az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter az ellenőrzését – a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett értesítése mellett – lezárja.
 • Az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány kiállítását
  követő 5 munkanapon belül az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter elvégzi az eljárást megindító vagy meghirdető felhívás és az eljárás megindításához szükséges közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési-jogi szempontú vizsgálatát.
 • A vizsgálat alapján újabb
  – a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására vonatkozó – tanúsítványt állít ki az adott közbeszerzés vonatkozásában, és erről tájékoztatja a támogatást igénylőt vagy a kedvezményezettet, valamint az irányító hatóságot.

A támogatást igénylő vagy a kedvezményezett feltétellel támogató tartalmú tanúsítvány kiállítása esetén a közbeszerzési dokumentumok módosítására, nem támogató tartalmú tanúsítvány kiállítása esetén a közbeszerzési eljárást megindító felhívás visszavonására köteles..

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *