0

Részekre bontás tilalma

Annak megítélésére vonatkozóan, hogy a becsült érték meghatározásával kapcsolatban fennáll-e a részekre bontás tilalma, elsődlegesen a műszaki-gazdasági funkcionális egység fennállásának vizsgálata szükséges. Amennyiben a műszaki-gazdasági funkció egysége, mint fő szempont tekintetében nem tehető egyértelmű megállapítás, úgy segítségül hívhatóak további kisegítő szempontok is, amelyek az adott esetben az egy közbeszerzés fennállását támasztják alá a későbbiekben részletezettek szerint.

Tovább olvas
0

Mit jelent a 40 milliós határ?

Közbeszerzési eljárást kell lefolytatni abban az esetben, ha bármely (egyébként közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kötelezett – például: Kft.) szervezetet vissza nem térítendő módon legalább 40 millió Ft összegben olyan szervezet közvetlenül támogat, aki egyébként közbeszerzési eljárásra kötelezett, ilyenek pl.: minisztérium, állam, költségvetési szerv, stb.

Tovább olvas